v. 2 (2008): Julgados do Ministro Cesar Asfor Rocha